Giới thiệu

RCEE-NIRAS

RCEE-NIRAS là công ty con của Công ty NIRAS A/S, được thành lập vào năm 1956 và ngày nay là một công ty tư vấn đa ngành lớn trong khối các nước Bắc Âu với đội ngũ hơn 2.100 chuyên gia. Tập đoàn NIRAS là một công ty hợp nhất với doanh thu gộp khoảng 280 triệu EUR. Công ty hoạt động ở châu Âu, châu Phi, châu Á, Trung Đông và khu vực Bắc cực với khoảng 30% doanh thu hàng năm được tích lũy từ các dự án được thực hiện trên phạm vi quốc tế. Đọc thêm

Để tìm hiểu cách chúng tôi giúp khách hàng trong việc đạt được sự phát triển bền vững.