Liên hệ

Liên hệ

Trụ sở chính:


Phòng 901, Tòa nhà Khâm Thiên, số 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội, Việt nam
Điện thoại: +84 (24) 3786 8592
Fax: Fax: +84 (24) 3786 8593
Email: rcee.jsc@rcee.org.vn

Công ty cổ phần NIRAS:


Sortemosevej 19, DK - 3450 Allerød
Điện thoại: +45 48104200 Email: niras@niras.com

Phòng ban:


Phòng tư vấn dự án (SCU)
Bà Phan Minh Thảo
Email: thao.phan@rcee.org.vn
Phòng biến đổi khí hậu (CCU)
Bà Nguyễn Thanh Mai
Email: mai.nguyen@rcee.org.vn
Phòng năng lượng sạch (CEU)
Ông Nguyễn Hoài Nam
Email: nam.nguyen@rcee.org.vn
Phòng tư vấn chính sách (PAU)
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
Email: nghia.nguyen@rcee.org.vn

Thông tin báo chí


Liên hệ
Bà Phùng Đức Hảo
Email: hao.phung@rcee.org.vn