Giới thiệu Rcee-Niras

NIRAS là công ty con của Công ty NIRAS A/S, được thành lập vào năm 1956 và ngày nay là một công ty tư vấn đa ngành lớn trong khối các nước Bắc Âu với đội ngũ hơn 2.100 chuyên gia. Tập đoàn NIRAS là một công ty hợp nhất với doanh thu gộp khoảng 280 triệu EUR. Công ty hoạt động ở châu Âu, châu Phi, châu Á, Trung Đông và khu vực Bắc cực với khoảng 30% doanh thu hàng năm được tích lũy từ các dự án được thực hiện trên phạm vi quốc tế.

Dựa trên kinh nghiệm quốc tế, NIRAS cung cấp chuyên môn kỹ thuật và quản lý dự án định hướng kết quả tập trung vào biến đổi khí hậu, tài chính, kinh tế xanh, lưới điện tích hợp với năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tái tạo như nhiệt và sản xuất điện và district energy (nhiệt / lạnh), hiệu quả năng lượng, hiệu quả tài nguyên trong quá trình công nghiệp, chất thải, cấp nước và vệ sinh môi trường, tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên để đề cập đến một số ngành. Tất cả các công việc tư vấn có thể được chia thành các lĩnh vực phát triển cốt lõi (xem hình minh họa bên dưới).

Đội ngũ nhân viên NIRAS làm việc với tất cả các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan công quyền, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân để tăng cường nâng cao năng lực địa phương, chủ yếu trong nông nghiệp, biến đổi khí hậu, môi trường, nước, nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng.

Hơn nữa, các nhóm tư vấn đa ngành được huy động rộng rãi để cung cấp các dịch vụ xây dựng chính sách và chiến lược, xây dựng và triển khai chương trình, phát triển thể chế và tổ chức, củng cố các kỹ năng kỹ thuật trong các tổ chức. Các dịch vụ được cung cấp ở tất cả các giai đoạn của dự án liên quan đến việc tăng cường năng lực trong khu vực công và tư nhân.

RCEE-NIRAS có trụ sở đặt tại Hà Nội với khoảng 20 nhân viên thường trực. RCEE-NIRAS được thành lập dựa trên nền tảng của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường RCEE – công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vưc Năng lượng & Môi trường và NIRAS.

RCEE-NIRAS cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong rất nhiều lĩnh vực liên quan đến năng lượng và các vấn đề giảm nhẹ phát thải tại Việt Nam với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và mạng lưới cộng tác viên bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau. Các chuyên gia của RCEE -NIRAS có thể làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa theo nhóm hoặc độc lập.

Trong hơn 20 năm qua, RCEE-NIRAS đã thực hiện thành công các dự án tài trợ và do chính phủ tài trợ liên quan tới năng lượng, môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực giảm thiểu biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng. Khách hàng chính của chúng tôi bao gồm các cơ quan phát triển quốc tế: Ngân hàng Thế Giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID); Các Bộ: Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư v.v… cũng như các lĩnh vực tư nhân. Hoạt động tư vấn của chúng tôi được cơ cấu trong năm lĩnh vực chính bao gồm: Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng, Biến đổi khí hậu, Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững