Tư vấn quản lý năng lượng là hoạt động kinh doanh chính của RCEE-NIRAS. RCEE -NIRAS cung cấp dịch vụ chuyên môn thông qua dịch vụ kiểm toán năng lượng; tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng bền vững; các khóa học đào tạo kiểm toán năng lượng, mô hình ESCO, đo đạc và thẩm tra hiệu quả năng lượng (MRV), hệ thống quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng.

Đào tạo

EnToolkit là Chương trình Đào tạo Quản lý Năng lượng nhằm giới thiệu tới các doanh nghiệp Hệ thống quản lý năng lượng và nâng cao năng lực của Cán bộ quản lý năng lượng trong doanh nghiệp để xây dựng 1 hệ thống bền vững. Mục tiêu của khóa học là trang bị cho cán bộ quản lý năng lượng những kiến thức và kỹ năng để thiết lập và thực hiện một hệ thống quản lý năng lượng bền vững cho doanh nghiệp, không chỉ đảm bảo sử dụng năng lượng hiệu quả mà còn làm giảm đáng kể chi phí năng lượng.

Kiểm toán

EnAudit là dịch vụ Kiểm toán Năng lượng được cung cấp bởi RCEE – NIRAS. Đây là hoạt động đầu tiên đánh giá thực trạng tiêu thụ năng lượng trong doanh nghiệp cũng như đưa ra các biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp của chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng sử dụng năng lượng giúp doanh nghiệp không chỉ xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hiệu quả mà còn đưa ra giải pháp tiết kiệm năng lượng sử dụng hiện tại. Kiểm toán năng lượng cung cấp cho Doanh nghiệp biện pháp giải quyết các vấn đề về năng lượng, qua đó Doanh nghiệp tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ.

Hỗ trợ

EnSupport là sản phẩm cung cấp dịch vụ xây dựng Hệ thống Quản lý Năng lượng Bền vững cho các doanh nghiệp. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động đánh giá, phân tích và đưa ra lộ trình cải thiện thực trạng Quản lý Năng lượng. EnSupport còn hỗ trợ Người Quản lý Năng lượng từng bước ứng dụng Công cụ đánh giá hiệu quả Quản lý năng lượng đang áp dụng tại đơn vị. Bên cạnh Dịch vụ EnSupport, các chuyên gia của RCEE-NIRAS sẽ hỗ trợ khách hàng xây dựng Kế hoạch và đặt Mục tiêu tiết kiệm năng lượng; và tích hợp Hệ thống Quản lý Năng lượng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh