RCEE-NIRAS hoạt động trong ngành năng lượng tái tạo thông qua hoạt động tư vấn và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo để nhân rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo phát điện. Mục tiêu của nhiệm vụ này là tăng nguồn cung cấp điện cho lưới điện quốc gia từ nguồn năng lượng tái tạo trên cơ sở thương mại, môi trường và xã hội bền vững.

RCEE - NIRAS đã được lựa chọn để hỗ trợ Chương trình Đối tác Năng lượng DEA (DEPP) giữa Việt Nam và Đan Mạch nhằm mục đích nâng cao năng lực của ERAV, NLDC, PC và các bên liên quan khác về dự báo nhu cầu và phát sinh Năng lượng tái tạo phát đổi VRE cũng như định lượng nhu cầu và đảm bảo sự sẵn có của các dịch vụ phụ trợ để đảm bảo sự ổn định của hệ thống điện và vận hành tốt của thị trường điện.

Trong khuôn khổ Dự án Lưới điện thông minh cho Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng

 do GIZ tài trợ, RCEE - NIRAS đã thực hiện hỗ trợ địa phương để phát triển các giải pháp chi tiết (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) để quản lý tắc nghẽn nhằm giảm nguy cơ cắt giảm các nhà máy điện NLTT tương thích.với hệ thống điện và thị trường điện Việt Nam.

Trong khuôn khổ Dự án năng lượng phát thải thấp Việt Nam do USAID tài trợ, các chuyên gia tư vấn trong nước của RCEE - NIRAS đã xây dựng báo cáo mô tả đặc điểm của các nhà phát triển hiện tại và tương lai và xác định các khoảng trống trong năng lực để thực sự hoàn thiện các dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

RCEE- NIRAS đã tham gia dự án: Nghiên cứu mở rộng về hợp tác và thương mại chuỗi giá trị nội khối ASEAN về hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo do Hiệp hội đồng quốc tế chủ trì nhằm nghiên cứu về các chính sách và quy định đối với các dự án điện mặt trời ở Việt Nam bao gồm thông tin về khuyến khích các dự án năng lượng mặt trời PV. Ngoài ra, nhóm địa phương đã làm việc với các nhà cung cấp điện mặt trời PV mặt trời tại địa phương và các nhà phát triển dự án để phát triển các nghiên cứu điển hình về chuỗi giá trị Điện mặt trời PV tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực về Công nghệ sạch trong ngành công nghiệp và ngành giao thông vận tải. tài trợ bởi chương trình Asia Pro Eco – Uỷ ban Châu Âu, NIRAS Việt Nam đã thực hiện khảo sát và báo cáo về công nghệ sinh khối và nhiên liệu sinh học nhằm thu thập thêm nhiều hiểu biết về công nghệ, nguyên liệu và các quỹ sẵn có tại địa phương, và hiểu các yêu cầu về nhu cầu của địa phương để thực hiện các kỹ thuật đốt sinh khối và các loại nhiên liệu tái tạo; và góp phần thiết kế và thực hiện các tài liệu quảng cáo: website, tờ rơi, tài liệu đào tạo, và là các yếu tố trong danh sách các công cụ EU sẵn có tại các nước Đông Nam Á và của các phương pháp, công cụ môi trường địa phương.

NIRAS Việt Nam hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ để thúc đẩy giải pháp nhiên liệu thay thế / năng lượng tái tạo cho các ngành công nghiệp nặng: xi măng, sắt thép ... cũng như các ngành công nghiệp nhẹ: đường, gỗ, thực phẩm. NIRAS VIỆT NAM còn cung cấp dịch vụ nghiên cứu khả thi cho trang trại gió, dự án chôn lấp rác, nhà máy điện trấu.