EnAudit Là dịch vụ Kiểm toán Năng lượng được cung cấp bởi RCEE – NIRAS. Đây là hoạt độngđầu tiên đánh giá thực trạng tiêu thụ năng lượng trong doanh nghiệp cũng như đưa ra các biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp của chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng sử dụng năng lượng giúp doanh nghiệp không chỉ xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hiệu quả mà còn đưa ra giải pháp tiết kiệm năng lượng sử dụng hiện tại. Kiểm toán năng lượng cung cấp cho Doanh nghiệp biện pháp giải quyết các vấn đề về năng lượng, qua đó Doanh nghiệp tiết kiệm được khoản chi phí không nhỏ.

Các Bước Thực Hiện:

 • Thu thập số liệu từ quá khứ.
 • Thu thập thông tin về sản lượng, sản phẩm, năng lượng và nguyên vật liệu để tính toán cân bằng năng lượng.
 • Khảo sát và đo đạc chi tiết từng dây chuyền công nghệ, từng thiết bị cung cấp và tiêu thụ năng lượng.
 • Nhận diện quy trình công nghệ và nguyên lý hoạt động.
 • Phân tích kết quả khảo sát và đo đạc thực trạng tiêu thụ năng lượng của từng dây chuyền, thiết bị.
 • Xác định biện pháp tiết kiệm năng lượng.
 • Phân tích các biện pháp để chọn giải pháp khả thi và tiềm năng nhất về kỹ thuật và tài chính.

Lợi Ích Doanh Nghiệp nhận được:

 1. Lợi ích tài chính:
  • Giảm chi phí năng lượng.
  • Giảm chi phí bảo trì.
  • Chủ động ngân sách nguồn vốn cho sử dụng và tiết kiệm năng lượng.
 2. Lợi ích vận hành
  • Hỗ trợ hoạt động quản lý
  • Cải thiện an toàn và năng suất của Doanh nghiệp
  • Tối ưu hóa chế độ vận hành
 3. Lợi ích môi trường:
 4. Thông qua việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, Doanh nghiệp không chỉ góp phần giảm phát thải khí CO2 và các khí nhà kính khác, giảm nhu cầu năng lượng quốc gia và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà còn hướng tới trở thành Doanh nghiệp " Xanh"

 5. Lợi ích Marketing
 6. Trong tình hình biến đổi khí hậu là một chủ đề "nóng", Doanh nghiệp "Xanh" đang là mục tiêu tìm kiếm hợp tác và hướng tới của các đối tác và khách hàng đa quốc gia và tổ chức quốc tế. Doanh nghiệp thực hiện tốt việc tiết kiệm năng lượng se được cộng đồng cũng như các khách hàng tiềm năng công nhận và được coi là Doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường.

Nội Dung Báo Cáo Kiểm Toán Năng Lượng:

 • Phân tích sử dụng năng lượng hiện thời.
 • Các biện pháp tiết kiệm năng lượng tốn ít hoặc không tốn kinh phí như sửa chữa các điểm rò rỉ, điều chỉnh bộ ổn nhiệt và bộ lọc....
 • Các biện pháp tiết kiệm năng lượng có khả năng hoàn trả dưới 3 năm.
 • Các biện pháp tiết kiệm năng lượng với chi phí cao hơn hoặc hoàn trả lâu hơn như cách nhiệt tường hoặc tầng áp mái, thay thế dụng cụ hoặc thiết bị, thu hồi nhiệt.