RCEE-NIRAS liên tục hỗ trợ các Bộ và khu vực tư nhân tăng cường năng lực về các sáng kiến phát triển năng lượng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Do các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực thường được bao gồm trong hầu hết các gói hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà tài trợ và nguồn ngân sách nhà nước, RCEE-NIRAS đã tham gia để cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo về năng lượng sạch, quản lý năng lượng và chuyển đổi phát triển các-bon thấp cho cả các cơ quan Chính phủ và các tổ chức tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực chế biến thủy sản đến các tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện và dầu khí.

Trong khuôn khổ Chương trình Năng lượng Phát thải Thấp Việt Nam (V-LEEP) do USAID tài trợ cho giai đoạn 2015 - 2021, RCEE - NIRAS đã tham gia đào tạo và nâng cao năng lực cho hơn 700 người về năng lượng sạch với sự hỗ trợ của USG và đã hỗ trợ 32 doanh nghiệp khu vực tư nhân cải tiến các phương thức hoặc công nghệ quản lý.

Trong khuôn khổ Dự án An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam do USAID tài trợ giai đoạn 2019 - 2022, nhóm RCEE - NIRAS đang phối hợp với chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng (Sở Công thương) xây dựng và thực hiện Chương trình Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng (EEA), bao gồm các hội thảo nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương trong việc quản lý Chương trình EEA, tổ chức sự kiện phát động EEA và chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng giữa các đơn vị sử dụng năng lượng được chỉ định (DEU), SCT tại Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, chính phủ và các bên liên quan

Trong dự án: Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở khu vực Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (2016 - 2017) dưới sự hỗ trợ của JICA, các chuyên gia tư vấn của RCEE - NIRAS đã được lựa chọn để làm việc với chính quyền địa phương Quảng Ninh (DOIT) để cung cấp: (1) đào tạo về mô hình ESCO cho cán bộ các sở, ban, ngành địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh; (2) đào tạo tại chỗ về xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thúc đẩy hiệu quả năng lượng địa phương

RCEE - NIRAS, với tư cách là thành viên điều phối quốc gia cho Chương trình công nhận Người quản lý năng lượng ASEAN thuộc chương trình SWITCH -Asia do Ủy ban Châu Âu tài trợ, đã tổ chức 20 khóa đào tạo về quản lý năng lượng trong giai đoạn 2010 - 2013 và cấp chứng chỉ cho 600 học viên là các nhà quản lý năng lượng, quản lý kỹ thuật trong phụ trách quản lý năng lượng tại các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Dự án thí điểm do NDF tài trợ về nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển các hành động giảm nhẹ phù hợp quốc gia trong lĩnh vực xi măng tại Việt Nam, RCEE - NIRAS đã hỗ trợ Bộ Xây dựng tổ chức một loạt khóa đào tạo về Công cụ giám sát và báo cáo về năng lượng và CO2 cho xi măng công ty tại 03 miền: Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

Các chuyên gia tư vấn của RCEE - NIRAS đã được lựa chọn để hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức một loạt các khóa đào tạo về công cụ MACC để xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở cấp tỉnh. Các khóa đào tạo đã được giao cho chính quyền địa phương và các ban ngành cấp tỉnh ở nhiều tỉnh ở Việt Nam Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu v.v…