Tài chính xanh ở Việt Nam

Việt Nam là một trong 5 quốc gia có khả năng chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu do phần lớn dân số sống ở các vùng trũng thấp ven biển. Có ước tính rằng biến đổi khí hậu sẽ làm giảm thu nhập quốc gia tới 3,5% vào năm 2050.

Việt Nam là một trong 5 quốc gia có khả năng chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu do phần lớn dân số sống ở các vùng trũng thấp ven biển. Có ước tính rằng biến đổi khí hậu sẽ làm giảm thu nhập quốc gia tới 3,5% vào năm 2050.

Trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, các dự án tài chính tăng trưởng xanh đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Xu hướng tăng trưởng xanh của các tổ chức đầu tư quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội huy động vốn cho DN Việt, tuy nhiên, để nhận được nguồn vốn quốc tế, DN trong nước cũng cần nỗ lực hơn nữa, kiên định với mục tiêu phát triển đã định và quan trọng nhất là rằng chính phủ nên tạo ra các môi trường và hệ thống thị trường vốn để hỗ trợ tài chính xanh.

Bộ tiêu chí tài chính xanh được công nhận rộng rãi nhất là Nguyên tắc Trái phiếu Xanh (GBP), được thành lập vào năm 2014 bởi một nhóm các tổ chức quốc tế, bao gồm Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA). GBP cung cấp các hướng dẫn tự nguyện cho việc phát hành trái phiếu xanh, được sử dụng để tài trợ cho các dự án bền vững về môi trường.

Ngoài GBP, các bộ tiêu chí tài chính xanh khác đã được phát triển bởi nhiều tổ chức, bao gồm Sáng kiến ​​trái phiếu khí hậu (CBI) và Phân loại các hoạt động bền vững của Liên minh châu Âu. Các tiêu chí này thường bao gồm các yếu tố sau:

  • Mục tiêu môi trường: Các dự án phải được thiết kế để giải quyết các thách thức về môi trường, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và nước, hoặc mất đa dạng sinh học.
  • Tính đủ điều kiện của dự án: Các dự án phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể liên quan đến tác động môi trường của chúng, chẳng hạn như lượng khí thải nhà kính được giảm hoặc tránh được.
  • Sử dụng số tiền thu được: Số tiền huy động được thông qua tài chính xanh phải được sử dụng để tài trợ cho các dự án đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí.
  • Báo cáo: Tổ chức phát hành trái phiếu xanh và các công cụ tài chính xanh khác phải công bố thông tin về việc sử dụng tiền thu được và tác động môi trường của các dự án được tài trợ.

Nhìn chung, các tiêu chí tài chính xanh được thiết kế để đảm bảo rằng các khoản đầu tư được hướng tới các dự án bền vững và có lợi cho môi trường, đồng thời mang lại sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

RCEE-NIRAS và đối tác là nhóm tư vấn quốc tế đang tiến hành một nghiên cứu để thực hiện các công việc chuẩn bị cho Chương trình Xanh Đa ngành, bao gồm hạn mức tín dụng xanh sẽ được AFD cấp cho một nhóm các ngân hàng đại chúng tại Việt Nam. Hạn mức tín dụng này sẽ được cung cấp cùng với chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các ngân hàng đối tác, người thụ hưởng cuối cùng và ngân hàng trung ương. Ngoài ra, tùy thuộc vào kết quả của Nghiên cứu khả thi, AFD cuối cùng có thể cung cấp một gói toàn bộ (Vay cho các tổ chức phi chính phủ – Hỗ trợ kỹ thuật – Tài trợ đầu tư (được huy động từ EU) cho những người thụ hưởng (ngân hàng công và những người thụ hưởng cuối cùng) trong (các) ngành đang cần.