Dịch vụ > Tiết kiệm năng lượng


Tiết kiệm năng lượng

 

 

TƯ VẤN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

RCEE-NIRAS cung cấp dịch vụ chuyên môn trong việc đào tạo tại chỗ thông qua việc tiến hành kiểm toán năng lượng cho các tòa nhà và các ngành công nghiệp, cũng như tổ chức các khóa học đào tạo kiểm toán năng lượng, hệ thống quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng ở miền Bắc,Trung và miền Nam Việt Nam.

RCEE-NIRAS hỗ trợ các nhà cung cấp thiết bị phát triển thị trường thương mại cho các sản phẩm tiết kiệm năng lượng và nước của họ hướng đến khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khuôn khổ dự án MEET-BIS. Dự án hỗ trợ phát triển năng lực kỹ thuật, năng lực tiếp thị và bán hàng, và tư vấn giải pháp tài chính. Vì nhu cầu nâng cao năng lực của các đối tác là đa dạng, chúng tôi hỗ trợ việc học hỏi theo phương thức linh hoạt. Nhóm chuyên gia RCEE-NIRAS phát triển quan hệ đối tác kỹ thuật với các nhà cung cấp chính cho các lĩnh vực được chọn, với tham vọng tiếp cận được 750 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian thực hiện dự án. RCEE-NIRAS không bán công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả cho các doanh nghiệp, mà hỗ trợ các nhà cung cấp thiết bị bán hàng. Để nâng cao năng lực bán hàng cho thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự án hỗ trợ: Hoàn thiện các sản phẩm tiết kiệm năng lượng thành gói Đổi mới kinh doanh, với một giá trị gia tăng cụ thể đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (tiết kiệm chi phí), Phát triển kỹ năng bán hàng và các phương thức tiếp thị, Quy định thực hành kỹ thuật lắp đặt và đào tạo dịch vụ sau bán hàng; Nâng cao cách tiếp cận tài chính cho cả bản thân các nhà cung cấp cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ .

Trong Chương trình đào tạo Cán bộ Quản lý năng lượng trong khuôn khổ Hệ thống quản lý năng lượng ASEAN (AEMAS), RCEE-NIRAS là điều phối viên quốc gia tại Việt  Nam,chịu trách nhiệm cho các hoạt động của dự án  trong nước. Chương trình bao gồm các hoạt động như đào tạo giảng viên và kiểm toán viên, tổ chức các khóa học quản lý năng lượng, thành lập và quản lý Ban điều hành Quốc gia cho Hệ thống quản lý Năng lượng ASEAN (AEMAS) và hỗ trợ mạng lưới quốc gia. RCEE-NIRAS là một trong các công ty tiên phong trong việc đào tạo và cấp giấy chứng nhận để xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

RCEE - NIRAS đồng thời đóng vai trò là nhà tư vấn trong nước cho dự án Vietaudit 2, hỗ trợ cho văn phòng Tiết kiệm Năng lượng trực thuộc bộ Công Thương trong việc nâng cao năng lực kiểm toán năng lượng.

RCEE-NIRAS cùng với đối tác quốc tế thực hiện xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển toàn diện về các phòng thí nghiệm quốc gia và cơ sở cấp giấy chứng nhận có khả năng thử nghiệm các thông số chất lượng khác nhau cho các sản phẩm chiếu sáng và ban hành chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Kế hoạch hoàn thành được trình lên các cơ quan chính phủ quốc gia và địa phương có liên quan để xem xét và thực hiện trong tương lai.

 

 

 

Liên hệ

Giám Đốc Dự án:
Bà: Phan Minh Thảo

Phòng 901, toà nhà Khâm Thiên, 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội, Việt nam
ĐT:       +84 (24) 3786 8592
Fax:     +84 (24) 3786 8593
Email: thao.phan@rcee.org.vn

Danh sách dự án

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose