Dịch vụ > Kinh tế Xanh


Kinh tế Xanh

  

 

KINH TẾ XANH

Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua 20 năm với mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng, đem lại những cải thiện về mặt xã hội nhưng đồng thời cũng gia tăng các thách thức mới. Do đó, năm 2012 chính phủ đã thông qua Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng Xanh Việt Nam (VNGGS) với tham vọng chủ yếu nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, phát thải khí nhà kính của nền kinh tế đất nước và thúc đẩy các ngành kinh tế “Xanh”.

RCEE NIRAS đã tích cực cung cấp các nghiên cứu, chương trình đào tạo và tư vấn chính sách về tăng trưởng Xanh tại các cấp Trung Ương và địa phương. RCEE – NIRAS đã được giao nhiệm vụ lập Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Tăng trưởng Xanh quốc gia và tiến hành xem xét khung pháp lý cho Tăng trưởng xanh của 4 ngành. Tại cấp tỉnh, RCEE – NIRAS thực hiện đào tạo và tư vấn để hỗ trợ Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh và phát triển Carbon thấp. RCEE – NIRAS cũng được  giao trách nhiệm chuẩn chị cho việc Phân tích  MACC (Đường cong giảm thiểu chi phí cận biên) và lập kế hoạch thành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh (P-GGAP).

Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh Việt Nam

Chiến lược này được xác lập dựa trên các nguyên tắc tăng trưởng xanh cốt lõi, nhưng tích hợp thêm yếu tố  văn hóa. Các ưu tiên thực hiện tập trung vào lồng ghép tăng trưởng Xanh với quá trình lập kế hoạch và tăng cường khung pháp lý và thể chế. Đưa ra các hướng dẫn đầu tư cho các dự án Xanh hoá và các quỹ đầu tư nhằm tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài chính biến đổi khí hậu quốc tế đang được phát triển. Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh được kết cấu xoay quanh 3 nhiệm vụ chiến lược: 

1. Giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng sạch. Sau năm 2020, đạt mục tiêu ngăn chặn khí nhà kính sinh ra do tăng trưởng kinh tế. 

2. Xanh hóa sản xuất dựa trên i) Thực hiện chiến lược công nghiệp hóa sạch thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tổng thể ngành; ii) Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ và thiết bị xanh; iii) Đầu tư vốn tự nhiên; iv) Phòng ngừa và xử lý ô nhiễm. VNGGS nhằm mục đích giảm chi phí bên ngoài, nhưng nó được dựa trên các nghiên cứu về chi phí xử lý chất thải carbon cận biên mà không tích hợp các yếu tố bên ngoài  [WB 2014b].

3. Xanh hóa lối sống, nơi nếp sống truyền thống được kết hợp với các phương tiện văn minh nhằm tạo ra đời sống chất lượng, mang đậm tính truyền thống, bao gồm cả việc tạo thêm các nghề nghiệp Xanh. Các hình thức tiêu thụ năng lượng mới cần  ngăn chặn việc các lợi ích về môi trường bị đánh đổi do tình trạng gia tăng tiêu thụ năng lượng.


Liên hệ

Giám Đốc dự án
Bà: Phan Minh Thảo

Phòng 901, toà nhà Khâm Thiên, 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội, Việt nam
ĐT:       +84 (24) 3786 8592
Fax:     +84 (24) 3786 8593
Email: thao.phan@rcee.org.vn

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose