Tin Tức


Tin tức

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, RCEE - NIRAS đã được lựa chọn thực hiện xác minh dữ liệu phát thải không khí theo ngành. Công việc bao gồm thu thập và xác minh với các cơ quan có thẩm quyền các thông tin sẵn có của chính phủ liên quan đến các nguồn phát thải chính gây ô nhiễm không khí để sử dụng cho mô hình GAINS của Việt Nam, nhằm tính toán phát thải các hạt thứ cấp (PM) và Phát thải của các chất là tiền chất của PM thứ cấp (SO2, NOx , NMVOC, NH3) và khí nhà kính (CO2, CH4).

Ngày 30/6/2021, Ngân hàng thế giới (WB) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội thảo trực tuyến Quản lý chất lượng không khí Hà Nội, qua đó công bố kết quả phân tích thực trạng các nguồn gây ô nhiễm và giải pháp. 

Kết quả cho thấy Đốt sinh khối (vật liệu sinh học) chiếm 26%, hoạt động công nghiệp khoảng 29%, giao thông chiếm 15% tổng lượng bụi mịn PM 2.5 ở Hà Nội.


Kết quả trên dựa theo phân tích thành phần hóa học của bụi mịn PM2.5 ở Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh và kiểm chứng bằng mô hình GAINS để mô phỏng, xác định các nguồn gây ô nhiễm không khí, qua đó đề xuất chính sách và biện pháp tối ưu nhằm giảm ô nhiễm. 

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose