Tin Tức


Tin tức

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Thực hiện Chương trình năng lượng Việt Nam – EU” - một dự án hợp tác kỹ thuật chung giữa Chính phủ Việt Nam, EU, BMZ và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), GIZ tập trung hỗ trợ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (DEESD) của Bộ Công thương (MOIT) cải thiện khung pháp lý và quy định về hiệu quả năng lượng, triển khai VNEEP 3 cũng như chuẩn bị và thực hiện kế hoạch hành động hiệu quả năng lượng quốc gia.
Theo kế hoạch, GIZ sẽ hỗ trợ MOIT/DEESD chuẩn bị xây dựng định mức tiêu hao năng lượng (SEC) cho một ngành / tiểu ngành công nghiệp được lựa chọn. Đơn vị tư vấn RCEE – NIRAS đã được lựa chọn thực hiện giai đoạn 1 gồm các hoạt động chuẩn bị  cho Giai đoạn 2 với mục tiêu cuối cùng là Xây dựng mức tiêu thụ năng lượng cho một ngành công nghiệp ở Việt Nam. Ở giai đoạn 1, nhóm tư vấn đã thực hiện các nội dung bao gồm: (i) Báo cáo đánh giá về mức SEC hiện hành cho các ngành công nghiệp ở Việt Nam, ( ii) Lựa chọn một ngành / phân ngành phù hợp để xây dựng định mức dựa trên tham khảo ý kiến của DEESD và các tiêu chí lựa chọn được DEESD phê duyệt và, (iii) Kế hoạch kiểm toán sơ bộ cho các doanh nghiệp tiềm năng trong ngành, (iv) Mẫu biểu dữ liệu và công cụ tính toán SEC trên mỗi đơn vị sản xuất hoặc hỗn hợp sản phẩm của Ngành.
Xây dựng định mức năng lượng là quá trình thu thập thông tin, phân tích và dữ liệu năng lượng với mục tiêu đánh giá và so sánh hiệu quả trong chính cơ sở sản xuất đó và với các cơ sở khác cùng đặc điểm trong ngành. Kết quả nghiên cứu xây dựng định mức trong công nghiệp thường được tổng hợp từ các số liệu của các cơ sở riêng lẻ và biến động từ hiệu quả tốt nhất đến hiệu quả kém nhất. Có rất nhiều nghiên cứu về xây dựng định mức cho nhiều ngành công nghiệp từ các kinh nghiệm quốc tế. Các quốc gia trên thế giới thường nghiên cứu xây dựng định mức theo 3 phương thức: (i) Xây dựng định mức theo mô hình mô phỏng; (ii) Xây dựng định mức theo hệ thống xếp hạng trọng số; (iii) Xây dựng định mức theo các phương pháp phân tích thống kê. Nhóm tư vấn đã đánh giá, phân tích các ưu điểm và khuyết điểm của các qui định về SEC hiện hành của một số ngành công nghiệp tại Việt Nam làm cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo.
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose