Tin Tức


Tin tức


Chương trình Đối tác Năng lượng Đan Mạch (DEPP) là một phần trong cam kết của Đan Mạch trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris thông qua hỗ trợ một số nền kinh tế mới nổi trong quá trình chuyển đổi các-bon thấp của họ. Sự hợp tác này nhằm mục đích thúc đẩy việc sử dụng và nhận thức các kinh nghiệm năng lượng của Đan Mạch như một nguồn cảm hứng cho quá trình chuyển đổi xanh thông qua một cách tiếp cận độc đáo trong hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Đan Mạch. Phạm vi của dự án là chương trình kéo dài 3 năm, trong đó các đối tác Việt Nam và Đan Mạch hợp tác dưới hình thức các khóa đào tạo, hội thảo tham vấn, thực tập và các thỏa thuận song phương.

Trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình DEPP vào năm 2020, RCEE - NIRAS được lựa chọn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong nước cũng như làm việc với các chuyên gia tư vấn quốc tế nhằm nâng cao năng lực của ERAV và NLDC về dự báo phát điện VRE cũng như định lượng nhu cầu và đảm bảo tính khả dụng của các dịch vụ phụ trợ nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống điện. Nhóm tư vấn trong nước đã tham gia (1) hỗ trợ NLDC trong việc thu thập và xác nhận dữ liệu; (2) làm việc với nhóm chuyên gia quốc tế để hỗ trợ Cải thiện khả năng định lượng nhu cầu và đảm bảo tính sẵn có của các dịch vụ phụ trợ; (3) tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa chuyên gia trong nước, quốc tế và các hoạt động hậu cần khác của dự án.
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose