Tin Tức


Tin tức

Dự án hợp tác song phương Lưới điện thông minh cho Năng lượng tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng (SGREEE) hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện SGRM với mục tiêu trước mắt là (i) tạo điều kiện cho việc tích hợp ngày càng tăng tỷ trọng Năng lượng tái tạo cũng như (ii) cho phép các biện pháp nâng cao đáp ứng nhu cầu và hiệu quả năng lượng theo nhu cầu bằng cách giới thiệu các giải pháp lưới điện thông minh. Dự án nhằm hỗ trợ Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) và các bên liên quan khác tăng cường năng lực quản lý, phương pháp luận và công nghệ liên quan đến việc phát triển Lưới điện thông minh cho Năng lượng tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng. Do đó, SGREEE bao gồm ba lĩnh vực hành động: (1) xây dựng và củng cố khuôn khổ pháp lý và quy định; (2) bồi dưỡng phát triển năng lực; và (3) thúc đẩy hợp tác công nghệ trong lĩnh vực Lưới điện thông minh.

Trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật này, RCEE - NIRAS đã thực hiện hỗ trợ địa phương để phát triển các giải pháp chi tiết (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) để quản lý tắc nghẽn nhằm giảm nguy cơ cắt giảm các nhà máy điện NLTT tương thích.với hệ thống điện và thị trường điện Việt Nam. Các chuyên gia của RCEE - NIRAS đã thực hiện đánh giá lưới điện Việt Nam hiện tại (bằng cách nghiên cứu các báo cáo giám sát và đánh giá lưới điện đã được cung cấp / tài liệu hỗ trợ về tình trạng lưới điện tại các khu vực là điểm nóng bao gồm các quy trình / quy định vận hành / điều độ hiện hành liên quan đến việc cắt giảm NLTT; rà soát các quy định về giá điện của NLTT (bao gồm cả PPA), biểu giá điện, các quy định về quy hoạch phát triển điện và các dịch vụ dựa trên thị trường liên quan đến NLTT (ví dụ như phụ trợ, cân bằng điện, v.v.) để sau đó đề xuất cải tiến quản lý tắc nghẽn phù hợp với Việt Nam Nam. Ngoài ra, các chuyên gia trong nước đã hỗ trợ chuyên gia quốc tế đánh giá tổng quan về các thông lệ quốc tế tốt nhất đã được chứng minh có liên quan (về quản lý tắc nghẽn liên quan đến phát triển NLTT, bao gồm phân tích và biên soạn các quy định đã được quốc tế chứng minh (áp dụng cho đặc điểm của Việt Nam), để sau này đưa ra khuyến nghị các cải tiến liên quan hơn nữa với mục Nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện Việt Nam.


Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose