Tin Tức


Tin tức

Trong khuôn khổ gói hỗ trợ kỹ thuật này, Ngân hàng Thế Giới  đang hỗ trợ việc thu thập và xác nhận dữ liệu và đặc điểm của các nguồn phát thải chính ở Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh và đã phát triển mô hình GAINS Quản lý chất lượng không khí cho Việt Nam và Hà Nội nhằm hỗ trợ Lập kế hoạch quản lý chất lượng không khí.

Mô hình GAINS, ban đầu được phát triển và áp dụng bởi Viện Quốc tế về Phân tích Hệ thống Ứng dụng (IIASA) ở Áo, cung cấp một khung, quy trình tính toán và dữ liệu nhất quán để phân tích một cách có hệ thống về hiệu quả chi phí và lợi ích chi phí của việc giảm ô nhiễm không khí và khí nhà kính. Mô hình đã hỗ trợ nhiều chính sách và các đầu tư thực tế thực tế và được triển khai ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, các quốc gia tham gia Công ước  Long Range Transboundary Air Pollution Convention, và ngày càng có nhiều quốc gia châu Á tham gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Mô hình Quản lý chất lượng không khí PMEH của Việt Nam bao gồm phạm vi nguồn, ví dụ tất cả các nguồn phát thải tiềm năng chính được thể hiện trong cấu trúc của mô hình và một nhóm hoạt động mặc định đã được phát triển dựa trên các số liệu thống kê và nghiên cứu có thể tiếp cận công khai trong nước và quốc tế. Ngoài ra, một nghiên cứu phân bổ nguồn kéo dài một năm đã được hoàn thành đang được sử dụng để xác minh mô hình và một số dữ liệu kiểm kê phát thải khác đang được thu thập.

Chất lượng không khí và Cam kết biến đổi khí hậu theo NDC và các xu hướng quốc tế về chính sách chất lượng không khí / biến đổi khí hậu và trên cơ sở đó đề xuất một thiết kế kịch bản phù hợp và tối ưu hóa việc kiểm soát ô nhiễm không khí trong khu vực. Đây sẽ là một kịch bản / hướng đi đơn giản, dựa trên việc diễn giải của các  Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) và thảo luận với chính quyền địa phương về ý nghĩa của điều này đối với khu vực Hà Nội trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, chất thải trong thời gian 10 năm tới.Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose