Tin Tức


Tin tức

Nhóm tư vấn của RCEE – NIRAS được lựa chọn hỗ trợ Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng  sổ tay tuyên truyền về Biến đổi khí hậu của PVN. Các hoạt động chính của nhiệm vụ bao gồm (i) Đánh giá về nhận thức, hiểu biết của người lao động ngành dầu khí liên quan đến giảm thiểu, thích ứng với BĐKH (ii) Biên soạn Sổ tay giảm thiểu và thích ứng BĐKH cho ngành dầu khí.

Để thu thập thông tin làm cơ sở thực hiện các hoạt động của nhiệm vụ này, nhóm tư vấn đã thực hiện điều tra khảo sát tại chỗ tại một số các đơn vị đặc trưng về BĐKH theo các lĩnh vực ngành dầu khí trực thuộc PVN.  Việc điều tra, khảo sát còn được thực hiện  online dành cho hai đối tượng “Người quản lý” và “Người lao động” đang làm việc tại các đơn vị của PVN. Mục tiêu của hoạt động khảo sát nhằm: Đánh giá mức độ nhận thức, hiểu biết của người lao động ngành dầu khí liên quan đến giảm thiểu và thích ứng với BĐKH;  Tham vấn ý kiến về hình thức và nội dung chính của Sổ tay tuyên truyền về Biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Sổ tay) từ các đơn vị, cán bộ/người quản lý, người lao động ngành dầu khí để xác định nhu cầu thực tiễn.

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose