Tin Tức


Tin tức

Trong khuôn khổ chương trình thực hiện Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC), Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu giảm phát thải theo cam kết NDC thông qua hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật Thiết kế khung hệ thống Đo lường, Báo cáo và Thẩm tra (MRV) cho ngành năng lượng và xây dựng tiêu chí xác định các nguồn phát thải khí nhà kính lớn tại Việt Nam.

Ngày 19/3/2021, tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trưởng tổ chức hội thảo: Xây dựng hệ thống MRV trong lĩnh vực năng lượng và Các tiêu chí xác định nguồn phát thải khí nhà kính lớn tại Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế Giới, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Năng lượng như Tổng công ty Xi Măng, tập đoàn Dầu khí… và đại diện các đơn vị nghiên cứu, các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực Năng lượng và Biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế của nhóm tư vấn NIRAS/ RCEE-NIRAS và SQ Consult đã trình bày các nôi dung (1) Cơ sở xây dựng và khuyến nghị tiêu chí cơ sở phát thải KNK lớn, định hướng về cơ sở dữ liệu quản lý tại Việt Nam; (2) Khuyến nghị xây dựng và thực hiện khung MRV cho ngành năng lượng và DMS ở Việt Nam; (3) Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT cho DMS và MRV phát thải trong ngành Năng lượng; (4) Khung pháp lý, chính sách và thể chế cho một Hệ thóng MRV tích hợp; (5) Lộ trình thí điểm khung và hệ thống MRV cho ngành năng lượng. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu để hoàn thiện các nội dung nêu trên và thực hiện các bước tiếp theo.
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose