Tin Tức


Tin tức

 

 

 Trong tháng 3 năm 2013, đội ngũ chuyên gia tư vấn của RCEE NIRAS sẽ bắt đầu nhiệm vụ hỗ trợ khởi động Dự án: chuyển đổi giảm mức phát thải carbon trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Dự án đã được phê duyệt trong tháng 11 năm 2012 và sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm, 2013-2015. Toàn bộ dự án do DANIDA tài trợ với ngân sách của 65 triệu DKK và nhằm hỗ trợ Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng, trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các đầu tư cụ thể.

Like us in facebook:

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose