Tin Tức


Tin tức

 

   

Trong hai ngày  26 và 27 tháng 11 năm 2012, RCEE – NIRAS tham gia tại Hội thảo xây dựng năng lực về Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) do Bộ Công Thương(MOIT), Tập đoàn quản lý năng lượng KEMCO (Hàn quốc) và Trung tâm năng lượng Châu Á (ACE) phổi hợp tổ chức. Hội thảo nhằm mục tiêu xây dựng năng lực cho các quốc gia ASEAN +3 về Kế hoạch hành động giảm thiếu khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia. Trong buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày giới thiệu về: Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA); Chương trình giảm thiểu khí thải tự nguyện của Hàn quốc (KVER); Các tiêu chuẩn và  chương trình dán nhãn năng lượng; Kiểm toán năng lượng và Đo lường và xác nhận.

Like us in facebook:

 

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose