Tin Tức


Tin tức

 


  

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên

Người mua CER: Japan Carbon Finance

Dự án Nhà máy Thủy điện Sử Pán 2 được xây dựng tại thôn Bản Hồ, xã Sử Pán, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Nhà máy bao gồm 03 tổ máy với tổng công suất là 34,5 MW,với sản lượng điện ước tính sẽ cấp lên lưới Quốc gia là 138.658 MWh.

Dự án thủy điện Sử Pán 2 đáp ứng đầy đủ yêu cầu của UNFCCC về CDM, các tiêu chí của nước chủ nhà lien quan đến phát triển bền vững và đã được đăng ký với EB vào ngày 27/11/2010 (Mãsố 3745). Hoạt động dự án theo CDM dự kiến sẽ giúp giảm phát thải hàng năm khoảng 82.363 tấn CO2 vào bầu khí quyển.

Vài tháng trước đây, dự án đã đạt tới giai đoạn thẩm tra lần thứ nhất và sẽ sớm được ban hành CER vào năm tới. Vào thời điểm hiện tại, công ty CP RCEE-NIRAS, DOE và JCF đang chuẩn bị cho bản báo cáo thẩm tra cuối cùng và lên kế hoạch cho lần thẩm tra lần thứ 2 vào những tháng đầu năm 2013.

Chúng tôi chắc chắn rằng dự án thủy điện Sử Pán 2 sẽ đưa ra một bản báo cáo chất lượng để tiến đến việc phát hành CER sớm nhất vào năm tới cũng như tiến hành chuyển giao cho người mua JCF đúng thời điểm.

Like us in facebook:

 

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose