Tin Tức


Tin tức

 

 

Dự án “Khảo sát đánh giá hiện trạng tiêu thụ điện cho máy bơm nông nghiệp và triển khai mô hình thí điểm trạm bơm nông nghiệp hiệu suất cao, tiết kiệm điện ” được đồng tài trợ của Bộ Công thương và Hiệp hội Đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 1 của dự án, nhóm tư vấn đã tiến hành khảo sát hiện trạng tiêu thụ năng lượng tại các trạm bơm nông nghiệp tại Việt Nam.Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của dự án sẽ được tiến hành với hoạt động chính là triển khai lắp đặt mô hình thí điểm trạm bơm nông nghiệp hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

Trên cơ sở kết quả khảo sát ở giai đoạn 1, Trung tâm nghiên cứu năng lượng và môi trường RCEE đã đề xuất giải pháp tiết kiệm điện là thay thế động cơ hiện có của trạm bằng động cơ mới hiêu xuất cao tiết kiệm điện cho 3 trạm bơm: Liên Mạc – Từ Liêm, Hà Nội; Lò Lợn – Phú Thọ và Vĩnh Điện – Quảng Nam. Theo ước tính với giải pháp này, tổng lượng điện tiết kiệm được hàng năm khoảng 16,376 kWh/năm, tương đương với số tiền khoảng 41 triệu VNĐ/năm.  

Like us in facebook:

 

 

 

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose