Tuyển Dụng > Tuyển dụng


Liên Kết

Thông báo tuyển dụng

26/09/2017 14:25

Tổng quan Chương trình Năng lượng phát thải thấp do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ (USAID V-LEEP) giúp ... Read more...

Kỹ sư tư vấn dự án năng lượng (hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 16/05/2014)
11/04/2014 14:01

Công ty cổ phần RCEE-NIRAS đang tuyển dụng cho 01 vị trí Kỹ sư tư vấn dự án năng lượng làm việc tại... Read more...

Cần tuyển trợ lý Giám đốc (nộp hồ sơ tới hết ngày 31/03/2014)
03/03/2014 12:47

Công ty cổ phần RCEE-NIRAS đang tuyển dụng cho vị trí Trợ lý Giám đốc làm việc Hà Nộ... Read more...

Cần tuyển "Kỹ sư công nghệ nhiệt"
23/04/2013 15:11

Công ty cổ phần RCEE-NIRAS cần tuyển vị trí Kỹ sư Công nghệ Nhiệt làm việc Hà Nội, Việt Nam...... Read more...

02/02/2012 15:18

Công ty cổ phần RCEE-NIRAS đang tuyển dụng cho vị trí Kỹ sư xây dựng làm việc Hà Nội, Việt Nam. Thu nhập hấp dẫn, được phát triển sự nghiệp với đào tạo quốc tế, được đào tạo thực hành tại Châu Âu....Xin mời gửi thư quan tâm và lý lịch bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt trước ngày 4 tháng 5 năm 2012

Read more...

16/01/2012 15:09

Công ty cổ phần RCEE-NIRAS mời ứng viên tuyển dụng cho vị trí Trợ lý hành chính, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Xin mời gửi thư quan tâm và lý lịch bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt qua email trước ngày 12 tháng 2 năm 2012. Read more...