Tin Tức


Tin tức

25/04/2022 13:28

Ban Quản lý dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (Ban QLDA) thuộc Cục Biến đổi kh&iacut... Read more...

Nhiệm vụ nghiên cứu dán và hỗ trợ tư vấn về nhãn các-bon
09/03/2022 11:18

Trong khi các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội cho các nền kinh tế thành viên, thì cũng đặt ra những th... Read more...

Tập huấn và hướng dẫn tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường về Báo cáo phát thải khí nhà kính của cơ sở phát thải lớn trong lĩnh vực nhiệt điện than
09/03/2022 11:08

Để giúp Bộ Công Thương có thể soạn thảo phương pháp định lượng mức phát thải KNK và MRV và triển khai ... Read more...

Tư vấn Hỗ trợ Xây dựng hệ thống MRV trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam
28/10/2021 12:37

Ngân hàng Thế giới huy động nguồn hỗ trợ từ Quỹ Ủy thác Hỗ trợ NDC nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng các... Read more...

Xây dựng Cơ chế khuyến khích Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành công nghiệp ở Việt Nam
26/10/2021 11:21

RCEE - NIRAS đã được lựa chọn là  tư vấn trong nước phối hợp với các chuyên gia tư vấn quốc tế để thực hiện hỗ trợ kỹ ... Read more...

Biên soạn Sổ tay giảm thiểu và thích ứng BĐKH cho ngành dầu khí
28/07/2021 12:52

Trong khuôn khổ gói hợp đồng Xây dựng sổ tay tuyên truyền về biển đổi khí hậu cho tập đoàn dầu khí Việt ... Read more...

Xác minh dữ liệu phát thải không khí theo ngành cho hoạch định quản lý chất lượng không khí.
30/06/2021 16:26

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Kỹ thuật Quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam của Ngân hàng Thế... Read more...

Xây dựng Định mức Tiêu hao năng lượng cho ngành dệt và nhuộm
25/06/2021 15:40

Trong khuôn khổ Giai đoạn II của Dự án Năng lượng Tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng, GIZ có kế hoạch hỗ trợ  Vụ T... Read more...

Đánh giá năng lực thể chế và phân tích khoảng trống cho việc vận hành thị trường các-bon nội địa tại Việt nam
18/06/2021 15:38

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật đã thiết lập Ban Hỗ trợ Điều 6... Read more...

Cơ sở xây dựng hệ thống MRV cho các nguồn phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam
11/06/2021 15:36

Nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC), Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Chính phủ Việt Nam t... Read more...

Đánh giá Định mức Tiêu hao năng lượng hiện hành cho các ngành công nghiệp tại Việt Nam
29/05/2021 14:11

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Thực hiện Chương trình năng lượng Việt Nam – EU” - một dự án hợp t... Read more...

Rà soát Chính sách và Xây dựng Kịch bản Quản lý chất lượng không khí và Ứng phó biến đổi khí hậu
16/05/2021 11:21

Trong khuôn khổ gói hỗ trợ kỹ thuật này, Ngân hàng Thế Giới  đang hỗ trợ việc thu thập và xác nhận... Read more...

Hỗ trợ Nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện Việt Nam
06/05/2021 11:29

Dự án hợp tác song phương Lưới điện thông minh cho Năng lượng tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng (SGREEE) hỗ trợ Ch&iac... Read more...

Hỗ trợ Nâng cao khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện Việt Nam
03/05/2021 11:32

Chương trình Đối tác Năng lượng Đan Mạch (DEPP) là một phần trong cam kết của Đan Mạch trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris th&o... Read more...

Điều tra khảo sát phục vụ nhiệm vụ “Xây dựng sổ tay tuyên truyền về Biến đổi khí hậu của PVN”
20/04/2021 12:07

Nhóm tư vấn của RCEE – NIRAS được lựa chọn hỗ trợ Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng  sổ tay... Read more...

Trang 1 trong 10Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose