Tâm điểm > Hiệu quả năng lượng


Hiệu quả năng lượng

Tổng quan về tiêu thụ năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam

Nền kinh tế của Việt Nam đã thay đổi rất đáng kể trong giai đoạn từ năm 2006-2013 (mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 6,05%) với việc chuyển hoá mạnh mẽ từ nhiên liệu truyền thống sang nhiên liệu hiện đại. Như thể hiện trong hình 1, tổng nguồn cung năng lượng sơ cấp và tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng đã tăng lên đáng kể trong thời gian các năm từ 2007-2013 trong đó mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng của năm 2013 tăng khoảng 144% so với năm 2007. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi công nghiệp hoá, hiện đại hóa và sự phổ biến ngày càng tăng của nhiên liệu thương mại và điện năng tại khu vực hộ gia đình theo xu hướng ngày càng tăng của GDP (đường màu xanh).

Hình 1: Mức cung năng lượng và tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn từ 2007-2013

Hình 1 hiển thị mức tiêu thụ năng lượng được sử dụng trong ngành công nghiệp đã tăng mạnh hơn nhiều so với các ngành khác, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025. Năng lượng trên mức tăng trưởng GDP được ghi nhận với mức co dãn rất cao 1,65. Cường độ năng lượng của Việt Nam đã giảm từ 409,2 kgoe /1000 USD của GDP trong năm 2008 xuống 400,7 kgoe/1USD của GDP trong năm 2013, theo cách tính giá không thay đổi tại năm 2005.

Hình 2: Nhu cầu năng lượng cuối cùng giai đoạn 2005-2025

Hình 2 mô tả sự tăng trưởng trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng của các ngành trong thời gian 2010-2013 theo năm. Các lĩnh vực sử dụng năng lượng chủ yếu ở Việt Nam bao gồm các ngành công nghiệp (chiếm 41% tổng mức tiêu thụ năng lượng), khu vực hộ gia đình (31%), và giao thông vận tải (22%). Vì vậy, cần phải nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp là ngành tiêu thụ năng lượng lớn nhất ở Việt Nam và tác động mạnh mẽ đến tổng mức tiêu thụ năng lượng quốc gia.

Hình 3: Mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng trong suốt năm 2010-2013

Hình 3 tóm tắt những đối tượng tiêu thụ năng lượng trọng điểm tại Việt Nam theo ngành trong giai đoạn 2011-2013 theo từng năm. Trong năm 2013, tổng mức tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp là 20.740.000 TOE.

Các ngành công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng lớn

Dựa trên phân tích thống kê năng lượng vào năm 2013, 06 ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn nhất bao gồm: (i) thép (chiếm 4% tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng của ngành công nghiệp), (ii) hóa học (10%), (iii) xi măng và xây dựng vật liệu (34%), (iv) chế biến thực phẩm (19%), (v) dệt may và da (10%) (vi) sản xuất giấy và bột giấy (4%). Xem hình minh họa trong hình 4.

Hình 4: Phân bổ mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng theo các phân ngành công nghiệp trong năm 2013

Phân bố các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm theo Tỉnh xác định theo tiêu chí của Bộ Công Thương

Theo Luật năng lượng hiệu quả được ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1535 / QĐ-TTg trong đó cung cấp một danh sách các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng được chỉ định (DEC) trong tất cả các lĩnh vực trên khắp Việt Nam. DEC được định nghĩa là các nhà sản xuất có mức tiêu thụ nhiều hơn 1000TOE mỗi năm và doanh nghiệp thương mại tiêu thụ nhiều hơn 500TOE mỗi năm. Những doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng được chỉ định này phải phát triển và thực hiện lập kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm và 5 năm. Họ phải thực hiện kiểm toán năng lượng ba năm một lần. Danh sách của các DEC sẽ được cập nhật và công bố hàng năm dựa trên số liệu tổng hợp từ các Sở công thương Tỉnh.

Phân bố DEC ở mỗi tỉnh sẽ là tiêu chí quan trọng để lựa chọn các khu vực địa lý được ưu tiên vì nó có tiềm năng tạo ra các ảnh hưởng lớn tới các hoạt động tiết kiệm năng lượng cho chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam. Trong số 1725 doanh nghiệp tiêu thụ điện trọng điểm được chỉ định, có 1.392 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và được phân bổ ở mỗi tỉnh như sau:

Hình 5: Sự phân bổ của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng được chỉ định theo tỉnh 


Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose