RCEE - NIRAS > RCEE - NIRAS


Về RCEE - NIRAS

Công ty NIRAS (RCEE-NIRAS) có vốn đầu tư của Đan Mạch và Việt Nam, trụ sở chính được đặt tại Hà Nội. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về năng lượng, biến đổi khí hậu và môi trường.

Công ty cổ phần Năng lượng và môi trường RCEE được thành lập vào năm 2006 dựa trên nền tảng của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường –  một thành viên độc lập của Liên hiệp Hội Khoa học & Công nghệ Việt Nam (VUSTA), hoạt động trên lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về năng lượng và môi trường từ năm 1998.

Công ty NIRAS (RCEE-NIRAS) là một thành viên của Tập đoàn NIRAS. Tập đoàn có Công ty thành viên lớn quan trọng là NIRAS A/S có hơn 1200 nhân viên. NIRAS A/S là công ty tư vấn kỹ thuật tầm cỡ quốc tế có văn phòng chính tại Đan Mạch. Công ty được thành lập vào năm 1956 và kể từ đó đã mở rộng nhờ tăng trưởng nội tại và sát nhập các công ty khác. Tính đến nay, NIRAS đã bao gồm 28 bộ phận kinh doanh, chuyên cung cấp các dịch vụ về môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng, xử lý nước thải và cung cấp nước sạch. Niras có một bộ phận Tư vấn quốc tế, tập trung vào các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực viện trợ phát triển. NIRAS hiện đã có văn phòng tại 15 quốc gia trên toàn thế giới.

DownloadNIRAS (RCEE-NIRAS) Company Profile November 2015_English.pdf

 

 

 

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose