Dịch vụ > Quản lý năng lượng > Khóa học


Đào tạo năng lượng

EnToolkit là Chương trình Đào tạo Quản lý Năng lượng  nhằm giới thiệu tới các doanh nghiệp Hệ thống quản lý năng lượng và nâng cao năng lực của Cán bộ quản lý năng lượng trong doanh nghiệp để xây dựng 1 hệ thống bền vững.

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho cán bộ quản lý năng lượng những kiến ​​thức và kỹ năng để thiết lập và thực hiện một hệ thống quản lý năng lượng bền vững cho doanh nghiệp, không chỉ đảm bảo sử dụng năng lượng hiệu quả mà còn làm giảm đáng kể chi phí năng lượng.

EnToolkit được thiết kế và phát triển trong khuôn khổ của Hệ thống quản lý năng lượng ASEAN. Chứng chỉ Cán bộ Quản lý Năng lượng có giá trị trên 10 nước ASEAN được cấp bởi trung tâm năng lượng ASEAN (ACE) sau khi học viên hoàn thành thành công khóa đào tạo
Khóa học được thiết kế dành riêng cho:
  • Cán bộ quản lý năng lượng trong tương lai
  • Cán bộ quản lý kĩ thuật thiết bị
  • Cán bộ quản lý tiêu thụ năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ
  • Các bộ quản lý doanh nghiệp (quản lý nhân sự, giám đốc doanh nghiệp, quản lý nhà máy,...)


Để đăng ký Khóa đào tạo, xin vui lòng truy cập: http://aemasvietnam.wordpress.com

Hoặc tải tài liệu hướng dẫn: AEMAS brochure - Tieng Viet.pdf

 

 

Liên hệ

Trưởng bộ phận EMS
Ông  Vũ Tiến Đạt

Phòng 901, toà nhà Khâm Thiên, 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội, Việt nam
ĐT:       +84 (4) 3786 8592
Fax:      +84 (4) 3786 8593
Email:  dat.vu@rcee.org.vn         

Dự án điển hỉnh

No articles match criteria.

Danh sách dự án

 Title