Tin Tức > Tin tức công ty


Tin tức


Tin tức công ty

Sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính trong ngành xi măng
30/05/2018 16:31

Ngày nay, việc biến các tuyên bố và đánh giá thành hành động cụ thể để giảm thiểu tác độ... Read more...

Ứng dụng Đường cong chi phí biên giảm phát thải (MACC) trong kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh
14/05/2018 09:23

Biến đổi khí hậu được xem là thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Để ứng phó với biến đổi kh&iacut... Read more...

Nghiên cứu: Dự báo Cường độ tiêu thụ Năng lượng Quốc gia giai đoạn 2016-2020
03/05/2018 11:56

Chương trình phát triển Liên HIệp Quốc (UNDP) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tài trợ thực hiện nghiê... Read more...

Hướng đẫn thực hiện MRV cho các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở cấp địa phương
22/06/2017 18:28

Chính phủ Việt Nam đã quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu khi tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Bi... Read more...

Đánh giá khả năng áp dụng mô hình ESCO tại tỉnh Quảng Ninh
22/06/2017 18:04

RCEE – NIRAS được lựa chọn hỗ trợ Nippon Koie triển khai nhiệm vụ đánh giá khả năng áp dụng mô hình Công... Read more...

Tư vấn Xây dựng hướng dẫn cho khu Công nghiệp sinh thái
07/06/2017 18:14

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh với sự gia tăng của các ngành sản xuất. Chính phủ đã th&u... Read more...

Khoá đào tạo về giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho cán bộ TPHCM
17/01/2017 10:09

  Nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ tại Hồ Chí Minh lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện c&aacut... Read more...

Tiền kiểm dự án “Lắp đặt lò hơi sinh khối mới” tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Phúc
07/12/2016 16:22

Ngày 22 tháng 09 năm 2016, Công ty Cổ phần RCEE-NIRAS (TSP - Đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật) đã tiến hành Tiền kiể... Read more...

Dự thảo Kế hoạch hành đồng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Tiết kiệm năng lượng cho lĩnh vực xây dựng tại Vương quốc Bhutan
14/11/2016 13:25

Dự thảo Kế hoạch hành đồng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (NAMA) trong Tiết kiệm năng lượng cho lĩnh vực xây... Read more...

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất kế hoạch hành động hiệu quả năng lượng trong ngành giấy và bột giấy Việt Nam
12/10/2016 09:27

Trong khuôn khổ dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn (CPEE) do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Cô... Read more...

Hội thảo Hiệu quả năng lượng trong ngành chế biến thực phẩm với các lợi ích về bảo vệ tầng ozone và khí hậu
25/09/2016 09:10

Trong khuôn khổ chuẩn bị Dự án Tiết kiệm Năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam (VEEIEs) vốn vay Ngân hàng T... Read more...

Báo cáo Tổng kết về Theo dõi và Đánh giá dự án, bao gồm cả đánh giá mức giảm phát thải khí nhà kính trong khuôn khổ dự án Hiệu quả truyền tải điện
13/08/2016 09:43

Vào tháng 6 năm 2014, Tư vấn của RCEE – NIRAS được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ Theo dõi và Đánh giá... Read more...

Chương trình tiền kiểm tại Công ty Cổ phần Tân Tiến nhằm đánh giá giải pháp “Thay đổi hầm sấy trực tiếp bằng lò hơi sấy gián tiếp bảo vệ môi trường”
07/08/2016 17:09

Tiếp theo phạm vi Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh (GIF) thuộc Dự án “Chuyển hóa Carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng l... Read more...

NIRAS Việt Nam đã tiến hành tiền kiểm dự án chuyển hoá lò hơi đốt than sang lò hơi sinh khối tại Công ty cổ phần ABC trong tháng 3 năm 2016
12/04/2016 13:37

Trong khuôn khổ hợp tác giữa NIRAS Việt Nam và Tổ chức phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) về chung cấp dịch vụ kỹ thuật c... Read more...

Bảng câu hỏi Khảo sát ngành công nghiệp chế biến thực phẩm
29/03/2016 10:00

Nội dung câu hỏi vui lòng xem tại đây:  Bảng câu hỏi khảo sát - Ngành chế biến thuỷ hải sản Bảng c&aci... Read more...

Trang 1 trong 7Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  Tiếp   Cuối