Tin Tức


Tin tức

Biến đổi khí hậu được xem là thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, cộng đồng toàn cầu đã nhất trí với các cam kết về việc kiểm soát nhiệt độ trung bình toàn cầu thông qua đóng góp quốc gia tự quyết định về việc cắt giảm phát thải khí nhà kính. Việt Nam đã đặt ra mục tiêu giảm phát thải GHG là 8% vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường với nguồn nhân- tài- vật lực tự có. Để hoàn thành mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí nhà kính, nhiều hành động giảm phát thải KNK ở cấp tỉnh được đề xuất, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể về tiềm lực kinh tế, cơ sở hạ tầng, điều kiện xã hội và nguồn nhân lực của địa phương.

Để cân nhắc việc áp dụng các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và ưu tiên các nguồn lực cho các hoạt động giảm phát thải, đường cong chi phí biên (MACC) được sử dụng để kết hợp các đặc tính kinh tế và kỹ thuật của các giải pháp giảm phát thải KNK. MACC cung cấp một bức tranh toàn diện về các lựa chọn khác nhau và xem xét khả năng đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp. Ưu điểm của MACC là đơn giản, dễ xây dựng, dễ hiểu, phù hợp với để hoạch định chính sách. Do đó, MACC được ứng dụng phổ biến trên toàn cầu, và đặc biệt phổ biến trong các lĩnh vực phát thải nhiều như phát điện, sản xuất năng lượng, giao thông, nông nghiệp và công nghiệp. Ở Việt Nam, MACC đã được các chuyên gia của RCEE-NIRAS áp dụng để đánh giá các giải pháp giảm phát thải KNK trong các ngành phát điện, vận tải, nông nghiệp, công nghiệp và quản lý chất thải ở quy mô cấp tỉnh.

Phần mềm phổ biến nhất để phân tích MACC là MACC Builder Pro. Nó là một công cụ rất linh hoạt với nhiều tùy chọn. Công cụ dùng thử miễn phí này đưa ra các biểu đồ theo các hoạt động giảm phát thải. Với MACC Builder Pro, người dùng có thể tạo các biểu đồ MACC chuyên nghiệp để đưa vào các báo cáo và ấn phẩm. Các biểu đồ thu được có thể được chuyển sang Microsoft Word hoặc Powerpoint thông qua chức năng tích hợp sẵn của MACC Builder Pro.   

Hình 1. Minh họa các giải pháp giảm phát thải KNK trên đồ thị của MACC Builder Pro

MACC Builder Pro cho phép hiển thị linh hoạt các kết quả và đặt tên. Các giải pháp giảm phát thải có thể được đặt tên bằng cách sử dụng chú dẫn với tên dự án, với số hoặc tên công nghệ. Có thể kéo và thả chú thích để điều chỉnh khoảng cách. Biểu đồ đi kèm với danh mục dự án lên đến bốn chục giá trị dữ liệu bổ sung khác nhau. Tóm tắt thống kê cũng có thể được thêm vào kết quả đầu ra MACC.

MACC Builder Pro cũng hiển thị sáng tạo hơn các công cụ khác. Người dùng có thể trình bày về dự án hoặc đặc điểm kỹ thuật của tỷ lệ hoàn vốn hoặc lãi suất nội bộ cũng như giảm chi phí truyền thống. Các nội dung hiển thị này có thể khắc phục một số hạn chế của MACC và đưa ra các phương án khác nhau để giải quyết các điểm mạnh và điểm yếu của các phương án giảm phát thải. Người dùng thậm chí có thể chọn biểu đồ dựa trên "phương sai" từ một giá trị nhất định hoặc người dùng có thể vẽ một đường chỉ mục.

Hiện nay, nhiều địa phương trên toàn quốc đã ban hành KHHĐ TTX trên cơ sở hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác phát triển và Bộ KHĐT, trong đó có nội dung xây dựng các giải pháp giảm phát thải KNK sử dụng MACC Builder Pro. Giai đoạn từ 2015 đến 2017, các KHHĐ TTX tại các khu vực dưới đây đã được xây dựng trên cơ sở ứng dụng MACC Builder Pro: các tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa; ĐBSCL: An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu; phía Bắc: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Cao Bằng, Bắc Kạn. Trong năm 2018, dự kiến TP Hà Nội sẽ ứng dụng MACC Builder Pro để xây dựng KHHĐ TTX giai đoạn 2018 - 2030.