Tin Tức


Tin tức

RCEE – NIRAS được lựa chọn hỗ trợ Nippon Koie triển khai nhiệm vụ đánh giá khả năng áp dụng mô hình Công ty dịch vụ Năng lượng (ESCO) tại Quảng Ninh. Nhiệm vụ này là một hoạt động khởi động thuộc Hoạt động dự án Thí điểm cơ chế khuyến khích thúc đẩy Quản lý và Tiết kiệm năng lượng như Dự án ESCO, trợ giá, v.v… trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy Tăng trưởng xanh tại khu vực Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh được thực hiện bởi liên doanh do tư vấn Nippon Koie đứng đầu. Kết quả của báo cáo này sẽ là cơ sở để Ban chỉ đạo do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh chủ trì đưa ra các quyết định cho các bước tiếp theo của dự án.

ESCO là một khái niệm mới ở Việt Nam và hiện chưa có khung pháp lý hoàn thiện để hỗ trợ các hợp đồng Hiệu quả năng lượng (EPC), một dạng hợp đồng đặc thù dành cho hiệu quả năng lượng. Tổng cục Năng lượng/Bộ Công thương đang trong quá trình nghiên cứu và xây dựng các cơ chế và chính sách phù hợp cho loại hình này. Trong khuôn khổ các sáng kiến của Bộ Công thương,  gần đây đã có các khóa đào tạo liên quan đến ESCO đã được xây dựng và triển khai.

Với thời gian và nguồn lực hạn hẹp, nhóm tư vấn đã lựa chọn một số công ty ESCO và đánh giá các mô hình ESCO, hợp đồng và kinh nghiệm ESCO của họ nhằm đưa ra một bức tranh tổng thể về mô hình Hiệu quả năng lượng này.

 

Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose