Dự án > Biến đổi khí hậu


Dự án

 

Khách hàng:  Hợp phần Sản xuất sạch hơn/ Chương trình Hợp tác Việt Nam – Đan Mạch về môi trường

Thời gian dự án: 2009 – 2010

 

 Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Việt Nam – Đan Mạch về Môi trường trong giai đoạn 2005- 2009, Hợp phần sản xuất sạch hơn (CPI) nhằm mục tiêu phát triển chiến lược Sản xuất sạch hơn cho các ngành gây ô nhiễm, bao gồm một số giải pháp để vượt qua những trở ngại của các hoạt động sản xuất sạch hơn tại Việt Nam, cải thiện cam kết của Chính phủ cho hoạt động sản xuất sạch hơn và phát triển phương pháp và cơ sở hạ tầng cho việc thực hiện sản xuất sạch hơn để vượt qua các rào cản của việc triển khai Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất sạch hơn.

 Để đảm bảo tính bền vững của các hoạt động sản xuất sạch hơn và tích hợp hoạt động sản xuất sạch hơn vào các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu tại hai tỉnh Quảng Nam và Bến Tre, rất cần thiết phải đánh giá tác động và khả năng nhân rộng các giải pháp liên quan đến những rủi ro do biến đổi khí hậu cũng như các hoạt động ứng phó ở các tỉnh được lựa chọn trên. RCEE NIRAS đã được Hợp phần CPI lựa chọn để cung cấp dịch vụ tư vấn về việc đánh giá tính tổn thương của các dự án do CPI hỗ trợ ở 2 tỉnh Quảng Nam và Bến Tre khi xem xét các kịch bản hiện tại và tương lai đã được phát triển cho hai tỉnh trên, cũng như đưa ra các gợi ý về việc làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của những tác động được xác định và nhờ vậy tăng tính bền vững cho các cơ sở sản xuất và cho các giải pháp Sản xuất sạch hơn được triển khai nhờ dự án CPI

 

 

Liên hệ

Trụ sở chính:
Phòng 901, toà nhà Khâm Thiên, 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà nội, Việt nam

Điện thoại: +84 (24) 3786 8592
Fax: +84 (24) 3786 8593
Email: rcee.jsc@rcee.org.vn


Xem thêm ...
Levitra Generic Availability Lovegra Experiences Lida Dai Dai Hua Opiniones Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Lovegra Preis Lovegra Australia Super Kamagra Side Effects Cialis Generic 20mg Propecia Generic Over The Counter Propecia Generic Cost Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Levitra Original Super Kamagra Tablets Viagra Generico Senza Ricetta Barato Viagra Lovegra Review Kamagra 100mg Levitra Originale Meizitang Soft Gel Cialis Original VS Generika Kamagra Tablets Meizitang Soft Gel Reviews Viagra Original Cialis Original Purpose